kvkeshav@rediffmail.com     |     27395361     |     Last Updated on:22-Jan-2022
KV Keshavpuram

स्काउट्स गाईड

SCOUTS & GUIDES

PARTICIPATION / ACHIEVEMENT

 FIRST SHIFT

Scouts Incharge :- Mr. C.L. Sharma,TGT(Skt)

Guides Incharge :- Mrs. Neeta Sharma,TGT(Music)

S.NO. EVENT VENUE DATE SCOUTS/CUBS GUIDES/BULBULS
1 Cubs & Bulbul Camp K.V. Keshavpuram 22-2-14
2 Celebration of Thinking Day K.V. Keshavpuram 22-2-14
3 Dwitiya Sopan Testing Camp KV Shalimar Bagh 27-28.09.08 NIL NIL
4 Tritiya Sopan Testing Camp KV Sec 3, Rohini 28-30.08.09 NIL NIL
5 Cubs & Bulbuls Utsav KV Pitampura 08-09.11.08 4 4
6. Pre-Rajya Puraskar Testing Camp KV Vikaspuri 12-13.07.08 2 7
7. Rajya Puraskar KV Gwalior 24-30.08.08 2 NIL
8.  Dwitiya Sopan Testing Camp  KV Paschim Vihar  29 & 30-9-11  6  7
9.  Tritiya Sopan Testing Camp  KV Pitampura  22-24.9.11  7  1
10.  Pre-Rajya Puraskar Testing Camp  KV No. 2 Delhi Cantt  14-16.7.11  4  4
 11  Rajya Puraskar Testing Camp  KV ChandiMandir, Chandigarh  1-6.8.11  3 111
12  Dwitiya Sopan Testing Camp  KV Sainik Vihar  28  &29.9.12  7  7
13.  Tritiya Sopan Testing Camp  KV Tagore Garden  21-23.7.12  5  7
 14.  Pre-Rajya Puraskar Testing Camp  KV Gole Market  10-12.7.12  7  1
 15.  Rajya Puraskar Testing Camp  KV Masjid Moth  19.7.12  7  1
 16. Pravesh / Pratham Camp   25.1.13    
 17. Thinking Day   22.2.13    
 18. Pravesh   1.7.13    
 19. Rajya Puruskar Dehradun 2.7.13 to 4.7.13    
 18. Cubs & Bulbul Camp K V Keshavpuram 22.02.2014
 20. Celebration of thinking Day K V Keshavpuram 22.02.2014
Powered By Indic IME